jm

Jacek Maliszewski – Prezes Zarządu MS i szef CAL.

ag

Agnieszka Grabowska – kierownik Biura Porad Obywatelskich i zarazem doradca BPO,
członek Zarządu MS.

hl

Halinka Lis — doradca w Biurze Porad Obywatelskich, ale także skarbnik i członek Zarządu MS oraz osoba odpowiadająca za rozliczenia finansowe projektów CAL i MGOPS.

em

Ewa Maliszewska — mediator i doradca w Biurze Porad Obywatelskich oraz koordynator programu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych CAL. Autorka projektu budynku CAL.

iz

Iza Zalewska — wulkan energii i pomysłów, od 2015 r. już formalnie doradca Biura Porad Obywatelskich.

js

Joanna Sadowska — wolontariusz PAH w Kosowie, realizator działań w projektach CAL (projekt SZANSA, Klub Integracji Społecznej), osoba odpowiadająca za promocję i informację projektu Gminy Mikołajki „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU”.

Jurek Mielnicki – kiedyś uczestnik projektu MGOPS, a teraz wolontariusz CAL
odpowiadający za dystrybucję żuwności dla najuboższych mieszkańców gminy.

jak

Janusz Kornatowski – v-ce Prezes Zarządu MS, główny „sprawca” powstania Mikołajskiego
Stowarzyszenia, zapalony pszczelarz.

fs

Franek Szajnowski – szef Komisji Rewizyjnej Mikołajskiego Stowarzyszenia i jeden z jego
„ojców założycieli”. Osoba, na którą zawsze możemy liczyć.