Gmina Mikołajki: www.mikolajki.pl
mragowo

Starostwo Powiatowe w Mrągowie: www.powiat.mragowo.pl

fio

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej–Dep. Pożytku Publicznego: www.pozytek.gov.pl

efs

Europejski Fundusz Społeczny: www.efs.gov.pl

stow_cal

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej: www.cal.org.pl
filantropia

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce: www.filantropia.org.pl

 

bank

Bank Żywności w Olsztynie: www.olsztyn.bankizywnosci.pl

 

cds

Centrum Doradztwa Strategicznego: www.cds.krakow.pl

 olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie: www.uw.pl

 

wolters

Wolters Kluwer – system informacji prawnej LEX: www.wolterskluwer.pl

 

batory

Fundacja im. Stefana Batorego: www.batory.org.pl

 

porady

Związek Biur Porad Obywatelskich: www.zbpo.org.pl

 

mgops

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach: www.mgops-mikolajki.pl

warmia

Urząd Marszałkowski w Olsztynie: www.portal.warmia.mazury.pl