MIKOŁAJSKIE STOWARZYSZENIE

WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH-MS

11-730 MIKOŁAJKI ul. Kajki 128, tel./fax[087] 4215-038, 0601 34-43-13,

 e-mail: mikolajskie@gmail.com ; www.ms.e-ngo.com.pl

NIP: 845-10-35-111, REGON: 790179228

Rach. bank.: Bank Spółdzielczy w Mikołajkach nr. 24 9350 0001 0005 7219 2061 0001