PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a… Continue reading

BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
PODPROGRAM 2016 – efekty

1. W ramach PO PŻ Podprogram 2016, który był realizowany przez Bank Żywności w Olsztynie, w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak… Continue reading

Załącznik nr. 1
do REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS

Mikołajki 19 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 5/2017
wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro

Przedmiot zamówienia: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ… Continue reading

Załącznik nr. 1
do REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS

Mikołajki 19 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 4/2017
wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro

Przedmiot zamówienia: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ… Continue reading

Załącznik nr. 1
do REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS

Mikołajki 19 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 3/2017
wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro

Przedmiot zamówienia: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ… Continue reading

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącym ZAPYTAŃ OFERTOWYCH Mikołajskie Stowarzyszenie informuje:

  • ZAPYTANIA OFERTOWE znajdują się na stronie www.ms.e-ngo.com.pl w zakładce Aktualności;
  • nie ma specjalnego formularza ofertowego, w związku z czym Państwa oferty mogą być składane w różnej formie,… Continue reading

Mikołajki, 6 czerwca 2017 r.
Mikołajskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS
ul. Kajki 128
Tel. 874215038, 601344313
e-mail: mikolajskie@gmail.com

ZAPYTANIE OFERTOWE MS/5/2017

W związku z realizacją projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS zaprasza do udziału w… Continue reading

Mikołajki, 6 czerwca 2017 r.
Mikołajskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS
ul. Kajki 128
Tel. 874215038, 601344313
e-mail: mikolajskie@gmail.com

ZAPYTANIE OFERTOWE MS/4/2017

W związku z realizacją projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS zaprasza do udziału w… Continue reading


Dobiegł końca pierwszy etap realizacji naszego projektu tj.:

  • w ramach modułu I (Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) zarówno psycholog jak i doradca zawodowy przeprowadzili cykl zajęć grupowych i indywidualnych z uczestnikami modułu (8 osób). Zajęcia te… Continue reading